Vilkår og betingelser

Vilkår for kjøp:

Hege Linneberg - kurs, veiledning/hegelinneberg.no, heretter også kalt selskapet, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du de fullstendige kjøpsvilkårene. 

Oppbevaring og bruk av persondata er underlagt personvernærklæringen.
 
Ved kjøp av produkter hos Hege Linneberg aksepteres at navn og e-postadresse blir lagret for å kunne administrere kjøp, og sende ut relevant informasjon i forbindelse med kjøpet.
   
Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli generert en faktura. Om betaling fortsatt uteblir, vil fordringene bli innkrevd i henhold til gjeldende lov.
 
Angrefrist
Kjøp av denne tjenesten reguleres av Angrerettloven. Når deltakeren har fått tilgang til programmet og tjenesten dermed er levert, bortfaller angreretten. Innbetalte beløp som avtalt, refunderes ikke etter det tidspunkt hvor tilgang har blitt gitt. Ved å akseptere disse vilkårene aksepterer deltakeren at angreretten går tapt fra leveringstidspunktet Jf Angrerettloven § 22.Pkt C.

Levering
Adgang til kursprogrammet skal leveres til deltakeren senest 48 timer etter innbetaling, med mindre annet er avtalt. Personlig support er tilgjengelig i 16 uker fra startdato. Kursmateriale og gruppen er tilgjengelig i ett år fra startdato. Forlengelse kan imidlertid gjøres etter avtale. 

Salg til mindreårige 
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Hege Linneberg. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hege Linneberg og HL-kurs sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Alle tilknyttede produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Hege Linneberg. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Hege Linneberg tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset eller få veiledning, vil dette måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar, dersom det er oppgaver i grupper, tilgang til samarbeidsgrupper, tilhørende grupper på sosiale medier o.l. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for produkter hos Hege Linneberg. 
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller veiledere holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Hege Linneberg garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss i så fall via mail: [email protected]
 
Ansvarsbegrensing
Plattformen inneholder verktøy som skal kunne hjelpe deg til å hjelpe deg selv - både selvstendig og med veiledning. Kurset erstatter ikke noe form for medisinsk behandling og du må ta kontakt med din lege eller annet medisinsk personell dersom du trenger medisinsk behandling eller ønsker å endre din behandling. 
Du oppfordres derfor til ikke å avslutte pågående behandling eller ikke å unnlate å sette i gang behandling som legen har foreskrevet selv om du melder deg på kurs hos Hege Linneberg. Velger du likevel å gjøre det, fraskriver Hege Linneberg seg ansvaret for dette, og eventuelle konsekvenser dette fører med seg. 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, digital portal, grupper eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe produktet aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier vedrørende fysisk og/eller psykisk helse eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
Hege Linneberg forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra Hege Linneberg sitt initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og Hege Linneberg, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og Hege Linneberg. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av Hege Linneberg. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Hege Linneberg kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er selskapet eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hege Linneberg fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller, der selskapet refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
Adresse: Hege Linneberg, Ørvikveien 38A, 3970 Langesund
Org.nr: 985900019
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.