≡ Meny

Helhetsterapeut NNH og Veileder. Terapitimer og online-kurs.

HELHETSTERAPIEN ser på hvordan den fysiske og psykiske kropp henger sammen. Hvordan mentale sperrer kan manifestere seg og skape spenninger fysisk i kroppen. VEILEDNINGEN benyttes for å veilede deg i en endringsprosess fra negative til positive tankemønstre, fra frykt og angst som begrenser deg i ditt liv til økt selvfølelse og tro på deg selv. ONLINE-KURSENE: «Våg å vise hvem du er» og «Fra panikk til applaus» går inn på tema rundt dette med å våge å være synlig, få guts til å si det du mener, uavhengig av om det er til enkeltpersoner eller i forsamlinger, og for at du skal føle deg verdifull. Det handler om å finne din vei, finne ut hva du egentlig ønsker å gjøre, ikke stå fast på grunn av usikkerhet og mangel på tillit til deg selv. Send meg en mail om du vil ha melding om neste kursstart eller om du ønsker mer info. : hege@hegelinneberg.no