SE GRATIS WEBINAR HER >
5 strategier til Online Frihet
Ønsker du å tilby din ekspertise online, slik at du kan frigjøre din tid og ha mer overskudd også etter jobb, men er usikker på hvordan og om du vil takle det tekniske?
Klikk på knappen under og se hvordan du kan få det til 
SE GRATIS WEBINAR HER >>

Du er en Terapeut eller Coach som ønsker 
å ta din praksis online

Du har sett at det må et par ting eller tre på plass for å få en digitale løsning klar, som er funksjonell og gjenspeiler din profesjonalitet og kvalitet. Du ønsker å få en god løsning opp og gå så raskt som mulig, men mangler selv den tekniske kompetansen og vet ikke helt hvor du skal begynne. 

Jeg er her for å hjelpe deg!

Jeg ser at veldig mange som ønsker å gå online i dag, starter i feil ende. Enten så går de til innkjøp av et digitalt program og tenker at de skal skape et nettkurs eller onlineprogram bare ved å følge instruksjonsvideoer i programmet. Noe som fort ender opp i frustrasjon over alle detaljene de ikke finner ut av. Eller så går de bananas på sosiale medier, uten mål og mening og brenner seg i begge ender av mangel på plan og hva som fungerer. Det er fort gjort å tenke at "dette fungerer ikke for meg", men problemet er bare at de har startet i feil ende.

Dette er annerledes!

Ved å ha fokus på fundamentet først og bygge en online praksis med en plan og struktur, kommer våre klienter igang fra riktig sted og skaper et system som fungerer i forhold til det de skal hjelpe sine klienter med og ivareta egne behov samtidig. Da får de på plass både strukturen og budskapet, sterkt og spesifikt, slik at i det de går online vil de også naturlig stå ut fra mengden, vise sin ekspertise og tiltrekke seg de rette klientene.


De tar ikke fatt på den tekniske biten alene, men har med profesjonell hjelp, som kan vise dem nøyaktig hva de må gjøre for at de skal kunne skape både et funksjonelt og vakkert program som fremstår profesjonelt og gjenspeiler kvalitetene i deres ekspertise. De får hjelp til å se nøyaktig hvor de skal trykke og ikke trykke og de har også mulighet til å ha noen som kan gå inn på deres egen digitale løsning og hjelpe dem direkte der, slik at de aldri står fast, men kommer i mål og får sitt program akkurat slik de vil. De skaper et system som ser bra ut, som fungerer sømløst og som er tilpasset deres behov og deres klienter. Dette betyr at de selv kan ha full fokus på hva de hjelper sine klientene med og ekspertisen de tilbyr. Dette gjør det også mye lettere for dem å ta betalt det hjelpen deres er verdt fra dag 1, ved å være trygg på at de kan serve klientene sine like godt online som i sin fysiske virksomhet. 

 

Anne-Cathrines reise... 

Anne-Cathrine Nannestad Pettersen, har gått igjennom mitt program og har etter dette tatt sin virksomhet online. Anca er NLP-coach og hun hjelper nå nyutdannede sykepleiere med å få en god start, takle en stresset hverdag og å unngå utbrenthet. Noe som er av stor verdi og betydning for hennes klienter.

Her får du høre litt om hennes reise for å ta sin virksomhet online...

 

Hvordan vi gjør det

VTF-metoden – Strategien som tar deg hele veien

Verdighet

Du må først se verdien i den du er og i det du hjelper dine klienter med. Du må også behandle din  virksomhet som en business og se den fra et forretningsmessig perspektiv, slik at du våger å ta nok betalt for dine tjenester og skaper en lønnsom virksomhet. 

Tydelighet

For at dine klienter skal forstå at du er den rette til å kunne hjelpe dem, er du nødt til å være tydelig i budskapet ditt. Tydelighet gir trygghet og jo mer spesifikk og tydelig du er, jo enklere er det for kundene dine å finne deg og forstå at du er den rette til å hjelpe dem.

Frihet

Når du velger å ta din virksomhet opp på en digital plattform og kan tilby dine tjenester online, kan du også frigjøre mye av tiden din. Dessuten gir du tilgang for et mye større marked å kunne få din hjelp og klientene dine er ikke lenger avhengig av å komme fysisk til deg for å få din hjelp. Vinn-vinn. 

”Time is non-refundable. Use it with intention!

 

Ivareta både dine egne og kundene dine sitt behov

Ingenting er som å glede seg hver dag til å starte på jobb og samtidig kjenne på at det vi gjør er av stor betydning for andre... 

Hva andre sier

Ivareta både dine egne og kundene dine sitt behov

Ingenting er som å glede seg hver dag til jobb og samtidig kjenne på at det vi gjør er av stor betydning for andre... 

Hva andre sier

”Nobody gives you power. Real power is something you take!

 

Hei, jeg er Hege!

Helhetsterapeut og Business Coach

Jeg hjelper terapeuter og coacher uten teknisk erfaring å serve klientene sine online ✨

Som terapeut i mange år med egen virksomhet og min tidligere bakgrunn fra IT, er begge deler blitt viktige ledd i hva jeg gjør i dag. Min glede og interesse over å både kunne jobbe med mennesker, med brukerveiledning og instruksjon innenfor det tekniske kan jeg i dag bruke denne kunnskapen til å hjelpe terapeuter og coacher som ønsker å gå online med sin ekspertise og presentere det for sine klienter på en profesjonell måte. 

Ved å kombinere disse to helt forskjellige ekspertisene har jeg kunnet skape noe helt unikt. Ved å ha førstehåndskjennskap både til det å jobbe som terapeut og coach - og i tillegg ha den tekniske bakgrunnen og erfaringen som trengs, har jeg kunnet skape en virksomhet der jeg hjelper andre terapeuter å ta i bruk det digitale konseptet og dermed oppnå mer frihet i sitt virke. Gjennom selv å ha vært terapeut i lang tid er det enkelt for meg å sette meg inn i deres jobbhverdag og utfordringer, samtidig som jeg kan hjelpe dem med det tekniske, som for de fleste ligger utenfor deres domene. 

Mine kunder ønsker frihet, men ser ikke hvordan det er mulig for dem å gå online. Å vise dem hvor de skal begynne og hva de må gjøre for å få det til, uten å brenne seg ut på ting de ikke kan, er viktig. Gjennom mitt program får de personlig veiledning og hjelp direkte på det de trenger, for å ta sin virksomhet online på en enkel måte, selv om de er helt uerfarne på tekniske systemer.

Vil du ha min personlinge hjelp?

Jeg kan hjelpe deg! (Bare sørg for å ha sett webinaret først)

Book din strategi samtale der vi ser nærmere på hele din virksomhet, hva du gjør i dag og hvor du vil med din online satsning. Vi ser på ditt budskap og legger en plan for hvordan du skal få din virksomhet opp på nett, på en digital plattform, der du kan tilby din ekspertise på en profesjonell måte. Også om du ikke har noen teknisk erfaring fra før. Du vil også få mulighet til å høre om mitt program og få et tilbud på dette dersom jeg ser at dette kan hjelpe deg.

Book din samtale her!