Hei, jeg er Hege!


Jeg hjelper Coacher, Terapeuter og Veiledere, uten teknisk erfaring, å serve klientene sine online ✨

 

 

 

Som terapeut i mange år med egen virksomhet og min tidligere bakgrunn fra IT, er begge deler blitt viktige ledd i hva jeg gjør i dag. Min glede og interesse over å både kunne jobbe med mennesker, med brukerveiledning og instruksjon innenfor det tekniske kan jeg i dag bruke denne kunnskapen til å hjelpe coacher, terapeuter og veiledere som ønsker å gå online med sin ekspertise og presentere det for sine klienter på en profesjonell måte. 

Ved å kombinere disse to helt forskjellige ekspertisene har jeg kunnet skape noe helt unikt. Ved å ha førstehåndskjennskap både til det å jobbe som terapeut og coach - og i tillegg ha den tekniske bakgrunnen og erfaringen som trengs, har jeg kunnet skape en virksomhet der jeg hjelper andre coacher og terapeuter å ta i bruk det digitale konseptet og dermed oppnå mer frihet i sitt virke. Gjennom selv å ha vært både coach og terapeut i lang tid er det enkelt for meg å sette meg inn i deres jobbhverdag og utfordringer, samtidig som jeg kan hjelpe dem med det tekniske, som for de fleste ligger utenfor deres domene. 

Mine kunder ønsker frihet, men ser ikke hvordan det er mulig for dem å gå online. Å vise dem hvor de skal begynne og hva de må gjøre for å få det til, uten å brenne seg ut på ting de ikke kan, er viktig. Gjennom mitt program får de personlig veiledning og hjelp direkte på det de trenger, for å ta sin virksomhet online på en enkel måte, selv om de er helt uerfarne på tekniske systemer.

En liten del av min historie her - denne videoen er på engelsk, da den første gang ble delt i en gruppe i USA, men håper likevel den kan være til inspirasjon for mange. 

 

Offentlig Bio

Transformational Coach – Transformational Coaching Academy
Advanced Leadership og Personal Mastery – Klemmer & Associates
Helhetsterapeut – Norsk Høgskole for Helhetsterapi
Medisinsk grunnstudium – Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin
IT-kandidat, datateknikk og modellering – Næringsakademiet i Oslo

Coach for Hege Linneberg – 2012-dd
Helhetsterapeut MHTF for Hege Linneberg – 2005-2019
IT-konsulent i Aftenposten – 1996-2005.
Annonsekonsulent i Aftenposten – 1986-1996