✨ Alt er energi - energi er alt! ✨

Jul 08, 2021
Dette har vært min "saying" i mange, mange år... og enda mer er det blitt riktig for meg, etterhvert som jeg kjenner på hvor mye energi har å si på alle plan i livet ✨
 
Jeg snakket akkurat om dette med mine kunder i dag også. Hvordan energien bak noe vi skriver, vil oppfattes av mottakeren selv om ordene i seg selv er mer generelle.
 
Hvordan vi kommuniserer og intensjonen bak er mye viktigere enn ordene vi kommuniserer.
 
Om vi er bevisste og åpne kan vi fange opp andres intensjon og vi kan føle det andre føler. Det er et mektig verktøy.
 
Dyrene våre kjenner til dette. De føler hvordan vi har det og vi kan kommunisere med dem på et helt annet plan enn om vi bare bruker ord, tvang eller godbiter.
 
Selv har jeg stor interesse for hester og opplevd hvor stor forskjell det har vært i min kommunikasjon med hestene når jeg er bevisst min egen energi og hvordan jeg kan bruke denne i kommunikasjon med dyrene.
 
Men dette er også viktig i forhold til mennesker. Vi er dyr vi også, selv om mange kanskje ikke tenker over at vi kommuniserer mye igjennom andre ting enn språket. Om vi ser på hva som står skrevet om forskning og kommunikasjon hører vi at 70% av vår kommunikasjon er kroppsspråk og 30% ordene. Tonefallet kommer også innunder her. Men det forskningsrapporter ikke sier noe særlig om (iallefall har ikke jeg sett det) er hva vår energi og intensjon bak vår kommunikasjon har å si.
 
Men vi alle vet det og vi alle har kjent det, om vi tenker etter. Vi kan komme inn i et rom og kjenne energien i det vi glir over dørstokken. Vi kaller det gjerne atmosfære. Vi kan kjenne om det er behagelig eller ikke, å være i rommet. Eller vi kan befinne oss i en situasjon og så kommer et annet menneske inn i denne situasjonen og hele opplevelsen blir snudd på hodet. Det kan tippe både til det positive og det negative. Dette er energi og det er denne energien vi fanger opp. Det kan være vedkommendes humør, det kan være vedkommendes intensjon eller agenda.
 
Vi fanger opp energien om vi vil eller ikke og vi påvirkes av den.
 
Det som er fint er at når vi er klar over dette, kan vi bruke denne forståelsen bevisst og snu om på vår egen energi i forhold til dette, eller beskytte oss mot å bli invadert av andres energi.
 
Og særlig om du er der at du ønsker å skape din egen virksomhet eller gjøre noe som er nytt og ukjent. Da kan dette ha alt å si i forhold til hvordan du skal kunne forsere hindringer eller overkomme utfordringer på veien 💖
 
"Energi er alt - alt er energi"

Ønsker du å ta din virksomhet online?

Få hjelp til å se hvordan du kan skape et profesjonelt digitalt system som hjelper deg å hjelpe dine klienter online?
Book din gratis samtale med meg her!