Hva er helhetsterapi?

Hva er helhetsterapi og hva gjør en helhetsterapeut?
Dette er spørsmål jeg ofte får.
 
Her forteller jeg litt om hvordan jeg som Helhetsterapeut MHTF jobber og hva helhetsterapi går ut på. (Hvorfor bokstavene i tittelen utdyper jeg nederst i dette innlegget).
 
Et møte med helhetsterapien
Man oppsøker gjerne en helhetsterapeut fordi man har et helserelatert problem. Det kan dreie seg om hva som helst egentlig, men man ønsker en alternativ behandling. Noen ganger har man fått behandling andre steder for sine symptomer/plager, uten at det har hjulpet. Eller det kan ha hjulpet litt, men problemet vender tilbake etter en tid. Man blir behandlet direkte for symptomene, og i mange tilfeller er også dette riktig behandling. Et symptom oppstår, man får behandling og blir frisk.
Så hender det, at et behandlet symptom vender tilbake når behandlingen opphører, eller en liten stund etterpå. Kroniske plager. Noen ganger er det slik, at den eneste fornuftige behandling er å døyve smerten – problemet er livsvarig.
 
Men så finnes det en del tilfeller der symptomene leder til en årsak som ikke er selve symptomet. Symptomet er kun kroppens måte å fortelle at noe ikke er i balanse. Dette kan for eksempel dreie seg om psykiske og mentale årsaker, selv om symptomene er fysiske. Vi kaller problemene psykosomatiske.
 
Når du har bestilt time og kommer til meg som klient – hva kan du forvente?
Du kommer antageligvis med et problem, fysisk eller mentalt eller begge deler.
Du har kanskje vært igjennom mange forskjellige behandlere/behandlinger tidligere. Det kan være at du har flere plager samtidig og ikke helt vet hvor du skal begynne. Jeg får også en gang iblant høre at klientene ikke tør å fortelle om alle plagene sine samtidig – føler at de «syter» for mye. Det kan være komplekse og sammensatte problemstillinger/plager.
Det kan også handle om et helt konkret problem, noe man har gått med over tid.
 
Når du kommer til meg første gang, vil jeg som oftest stille en del spørsmål rundt problemområdet(ne) som du kommer med. Hva som er hovedproblemet, og hva du ønsker å få hjelp til. Det hender noen ganger at det er vanskelig å definere akkurat hva som er hovedproblemet. Det kan være flere småplager, som sammen blir mye. Eller at det er noe man har slitt med i lang tid, men ingenting av det man har prøvd, har hjulpet.
 
Mange spørsmål
Jeg ønsker å vite mest mulig rundt problematikken og spør om dette. All informasjon er viktig, selv om det tilsynelatende virker ubetydelig.
Jeg vil forhøre meg om tilstander i kroppen. F.eks. hvordan søvnmønsteret ditt er, hvordan fordøylsen din er, hudproblemer, sanser, temperatur, hvordan du har det hjemme, hvordan du har det på jobb, om du har en diagnose, om du er til annen behandling, om du har hatt skader/operasjoner osv osv, der hvor det er nødvendig.
Det kommer litt an på hva du kommer for, hvilke spørsmål som blir stilt. Poenget er å vite mest mulig om hvordan kroppen fungerer nå, hva plagene er og hvordan de påvirker deg, hvor lenge du har hatt dem, om de kan ha dukket opp samtidig med andre hendelser i livet og om det kan finnes en sammenheng mellom den fysiske og den psykiske/mentale kropp.
Det psykiske vil alltid påvirke det fysiske og visa versa. For eksempel vil en depresjon gå ut over den fysiske kropp, på samme måte vil en fysisk skade antagelig innvirke på humøret.
Vi er sjelden bare en fysisk kropp med et fysisk problem eller har et psykisk problem uten at det går ut over den fysiske helsen.
Igjennom analyse og metoder fra TCM (traditional chinese medicine), kan man finne sammenhenger i blokkeringer i kroppen og i ditt energisystem. Det man opplever som plager og symptomer.
 
På første konsultasjon vil jeg som regel benytte meg av kinesiologisk muskeltesting for å se om det finnes blokkeringer i ditt energetiske system. Dette handler ikke om noen styrketest, kun et lett trykk for å se om muskelen er stabil eller ikke og som vil kunne vise hvor i kroppen blokkeringene ligger, dvs hvilken meridian som blir berørt. Meridian er det samme som energibane – akkurat som jorda har meridianer, har vi også disse energibanene i kroppen. Vi følger naturlovene akkurat som jordkloden vår, ingenting hokus pokus med dette. Det er bare ikke alltid så enkelt å forstå det man ikke kan se, akkurat som at vi puster – det synes heller ikke, vi vet bare at det er det vi gjør.
 
Forskjellige plager kan peke mot samme blokkering.
Jeg har hatt klienter som har kommet med mange symptomer, men ikke sett at flere symptomer kan ha en fellesnevner – de kan oppstå av samme årsak.
For eksempel kan det handle om at man har flere fysiske symptomer og forsøker behandle disse, men egentlig oppstår de på grunn av et og samme psykiske problem. Da hjelper det lite å døyve de fysiske symptomene, dersom den mentale biten ikke blir sett.
Det vil si, i noen tilfeller kan man døyve smerten/plagene noe, men dersom ikke årsaken blir sett, vil symptomene raskt komme tilbake.
 
Et eksempel:
En klient kommer med utslett på kroppen. Hun har forsøkt massevis av salver, bad, medisiner etc, men symptomene blir bare borte en periode, før de kommer tilbake igjen – kanskje enda verre enn sist. I tillegg sliter hun med allergi, hvor symptomene er plager i luftveiene. Stadig bronkitt. I tillegg har klienten ofte «vondt» i magen, som luftsmerter, og sliter med forstoppelser.
Her er det snakk om flere forhold, hudproblemer, respirasjon, forstoppelse.
I helhetsterapiens analyse vil vi se at plagene denne klienten har er knyttet opp mot det samme elementet, i dette eksempelet elementet Metall. I TCM ligger hud og luftveiene knyttet til metallelementet. Det samme gjør tykktarm.  Emosjonen i metall sorg. Kan det være en sorg som er årsaken til klientens problemer?
Vi snakker med klienten som kanskje umiddelbart forstår hva det dreier seg om. Kanskje er det en sorg som har vært undertrykket i lang tid.
Det å vite hva som er årsaken til plagene er i dette tilfellet viktig for å kunne dempe de fysiske symptomene. Kroppen har bare fulgt naturlovene og forsøkt å fortelle hva plagene handlet om, ved å gi uttrykk for smerter og plager knyttet mot dette elementet.
Her kan den viktigste behandlingen handle om å tilføre klienten ny innsikt. Når man får en ny forståelse, begynner det å skje noe. Da kan man starte med å lege sårene på en ny måte. Kanskje er det behandling nok å vite?
Ved å hele tiden behandle symptomer, undertrykkes årsaken til problemene og det kan gi dypere, mer alvorlige symptomer på sikt.
 
Stressrelaterte plager er en kjent sak for mange. Mye mentalt stress, kanskje store forventninger fra andre eller en selv, får kroppen til å spenne seg og man får plager som går ut over muskulaturen. Vi føler oss samtidig helt tappet for energi. Ikke så rart, musklene jobber seg trette av bekymringer. Her er vi inne på et annet element, men tankegangen er den samme. Stress er ofte styrt av frykt. Kanskje det er frykt for å ikke være god nok?
 
Når terapeuten har analysert all informasjon som er kommet frem og kanskje ser en tendens – dvs et bilde av hvilke(t) element som er mest affektert og hvor blokkeringene i energistrømmen sitter, kan behandling for eksempel skje igjennom helhetsterapeutiske metoder. Vi benytter en del forskjellige metoder ettersom hvilke plager klientene kommer med, men ofte en kombinasjon av flere. Ofte benyttes en kombinasjon av kinesiologi, øreakupunktur, soneterapi og massasje. Og ikke minst er en stor del av behandlingen det å lytte og fange opp sammenhenger, kanskje knyttet til det emosjonelle. Klienten kan få en ny forståelse av sitt problem og på den måten en mulighet til å endre på dette. Som igjen vil kunne dempe/fjerne symptomene.
 

 
Så litt informasjon om det jeg skrev i parentes, helt på begynnelsen av dette innlegget.
Ovenstående tar utgangspunkt i hvordan en Helhetsterapeut MHTF jobber. Det er mange som kaller seg helhetsterapeuter, og som ikke jobber på samme måte. Derfor kan du som klient oppleve at en annen helhetsterapeut vil gi deg en annen type behandling.
 
Tittelen «Helhetsterapeut» er ikke beskyttet – hvem som helst kan kalle seg dette.
Tittelen «Helhetsterapeut MHTF» er beskyttet og grunnen til at jeg bruker denne. For at du som klient skal være sikker på at jeg har den utdannelsen jeg gir meg ut for å ha. En Helhetsterapeut MHTF har studert ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi, studier innen komplementær og alternativ medisinsk terapi, som også innebærer en hovedoppgave hvor terapeuten må vise til forståelse for faget igjennom en teoretisk del og fremvise en solid praktisk del. Min hovedoppgave var et studie på temaet: Frykt og Selvtillit.
En Helhetsterapeut MHTF innehar også Medisinsk Grunnstudium, som tar for seg det grunnleggende innefor anatomi, fysiologi og patologi.
 
En trygghet er også at en Helhetsterapeut MHTF får registrere seg i registeret for alternative utøvere i Brønnøysund. Dette sikrer klientene at terapeuten har en solid grunnutdannelse innen komplementær og alternativ medisin.

 

Skriv gjerne en kommentar :)

kommentarer

Next post:

Previous post: