Øreakupunktur

Øreakupunktur er en form for soneterapi, som er bygger på at hele organismen med forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Ved hjelp av akupunkturnåler behandles gitte soner eller punkter i øret, som er ment å gi positive refleksvirkninger tilsvarende steder i kroppen. Øret har form som et foster som ligger med hodet ned.acupuncture-364613_1280
For å påvirke de forskjellige sonene brukes tynne akupunkturnåler eller frø (særlig på barn og eldre).
 
Ørepunktene skiller seg fra kroppens akupunkturpunkter ved at de på samme måte som soner under føttene (fotsone) er nervereflekspunkter som påvirker nervene fra øret til hjernen og viderformidles til alle kroppens organer via nerveimpulser. I vanlig akupunktur påvirkes flyten av qi (energi) i meridianene og organene knyttet til disse.
 
Øret har over 200 punkter som vi benytter  til behandling. Punktene ligger veldig tett og overlapper hverandre. Ofte er det synlige forandringer i huden i det affiserte punktområdet som varme, fremtredende blodårer, bleke/røde områder, hevelse, smerte/ømhet ved palpasjon (stimulering med terapistav).
 
Øreakupunktur kan ha god virkning på mange forskjellige sykdommer og plager. Så som betennelser, muskelspenninger, ryggproblemer, smerter, stress, angst, hormonforstyrrelser osv. Brukes også som tilleggsbehandling ved  røykekutt og for å dempe stor matlyst. Øreakupunktur er en indirekte behandlingsform, og bra å kombinere med fotsoneterapi og/ eller andre behandlingsformer.
 
Det finnes flere spesialpunkter med psykosomatiske og psykiatriske virkninger som brukes til å forsterke virkningen av behandlingen. Eksempel på spesialpunkt og kanskje det mest brukte er Shen Men som betyr ”Gudenes Port”. Dette punktet kontrollerer alle Yang tilstander i kroppen, demper angst og uro, psykiske tilstander, rastløshet, stress, smerter generelt og hodepine.
 
Spesialpunktene for muskelavspenning, psykisk avspenning og Shen Men kan gi god effekt på meget stressede personer som har mye å gjøre og ikke klarer å gi slipp, da denne kombinasjonen har vist seg å ha en meget avstressende virkning.