Kinesiologi

Gjennom kinesiologi kan vi kommunisere med et menneskes nervesystem.
Kinesiologi oversatt fra gresk betyr ”bevegelseslære” og dette er en betegnelse på studiet menneskelig bevegelse. Metoden går ut på å teste og behandle utvalgte muskler i kroppen for å balansere forskjellige former for blokkeringer (fysiske, mentale, følelsesmessige og ernæringsmessige).
Disse kan ligge i nåtid eller tilbake i tid og vi kan benytte kinesiologi som redskap for å identifisere den riktige tiden hvor en blokkering finnes og løse opp i denne. Gjennom kinesiologi kan man verifisere nervesystemets respons av forskjellige forhold og finne beste måte kroppen kan tilpasse seg reaksjoner på. Dette kan være på det bevisste, underbevisste eller  kroppsbevisste plan.
 
kinesiologiVed fysisk og psykisk stress foregår det biokjemiske prosesser i kroppen som varierer i intensitet i forhold til styrken på stresset. Dersom det er lenge siden stresset ble opplevet, kanskje helt tilbake til barndommen, så vil kroppen vår allikevel huske på dette og ta det frem hver gang lignende episoder oppstår. Dette kan føre til at vi reagerer ulogisk i forhold til problemet – som stresssymptomer der vi ikke har behov for dette lenger.
 
Igjennom kinesologi kan vi gjøre kroppen oppmerksom på de ubevisste reaksjoner og mønstre vi har og få den til å reagerer på en mer fornuftig måte.
Kinesiologi kan brukes både som et naturmedisinsk diagnostisk verktøy og som en behandlingsmetode.
 
Innenfor helhetsterapien omfattes tre nivåer: Touch for Health, Anvendt kinesiologi og Pedagogisk kinesiologi. Sistnevnte metode brukes særlig i sammenheng med behandling av barn med lese og skrivevansker.
 
Touch for Health benyttes for å oppnå fri flyt av energi, som igjen er et mål for god helse og harmoni i kropp og sjel.
Metoden brukes blant annet ved å teste muskeltonus for tilhørende meridian igjennom muskeltesting av for eksempel de 14 hovedmeridianene. Vi tester og kartlegger hvilke ubalanser som finnes i kroppens energetiske system – dvs. hvordan energien flyter i meridianene.
Enten kan vi rette opp ubalansene direkte med Touch for Health eller vi kan reteste etter å ha benyttet en  annen behandlingsform.
 
Cross Crawl, som også er en del av Touch for Health, er en øvelse som særlig brukes i forbindelse med stamming og det å stå fast i ordene, samt benyttes også i forbindelse med skrive- og lesevansker. Dette er enkle øvelser som er lette å gjøre. Det kan også hjelpe med å tenke klarere og redusere stress.
Øvelsen hjelper å styrke informasjonsstrømmen til hjernen mellom hjernehalvdelene, kontroll- og tilbakemeldings-systemet mellom hjerne og kropp. Den stimulerer flyten av den livsviktige hjernevæsken, cerebrospinalvæsken, som oppfyller en elektrisk funksjon for nervesignalene i hjernen.
 
Hovedformålet med pedagogisk kinesiologi er å fjerne stress, for å øke potensialet hos klienten slik at hun/han kan nå sine mål og ønsker.
I helhetsterapien brukes often deler av den pedagogiske kinesiologien i sammenheng med å se på innøvde negative tankemønstre og det å snu disse. Få en ny innsikt og kunne endre tankene, og på denne måten også de vonde følelsene.
Hjernen har adgang til å fungere på basis av sin fulle yteevne til alle tidspunkt, men har en fiende som heter emosjonelt stress.
 
I det vi SER hva som er årsaken til stress – kan vi slutte med det!