Helhetsterapi

Helhetsterapi post image

Ønsker du mer energi og overskudd, balanse i kroppen, økt selvtillit eller kanskje kvitte deg med gamle tankemønstre eller traumer som har satt seg fast i kroppen? Det er ikke mulig å endre på fortiden – det som har skjedd har skjedd. Men det er mulig å endre på hvordan man har det idag og reagerer på bakgrunn av fortiden og hvordan dette påvirker ditt liv her og nå.
 
Dersom man ønsker en endring, en virkelig transformasjon (ikke bare litt), må man være villig til å lytte på en annen måte. Villig til å se noe man ikke har sett før. Det å tenke noe nytt skjer i all transformasjon, en ny tanke, for på den måten å få en ny sikt. Vi kan kalle det en ny innsikt.
 
Helhetsterapi kan benyttes i mange sammenhenger. Det kan hjelpe på plager som rygg- og nakkeplager, isjias, søvnproblemer, stress, depresjon, fordøyelsesplager, tretthet, hodepine eller andre symptomer? Dette kan være symptomer skapt av så vel psykiske som fysiske ubalanser i kroppen.
 
Hva er helhetsterapi?
 
Helhetsterapien retter oppmerksomheten mot hele mennesket, den fysiske kropp, tanker og følelser. Målet er å få en kropp i balanse på alle plan ved å sette i gang kroppens naturlige helbredelsesprosesser. Derfor er det viktig å se på hele kroppen, fokusere på årsak og ikke bare symptombehandle. Handler det om psykiske ubalanser, for eksempel negative tankemønstre er det også viktig å se på hvor man befinner seg nå og hvor man ønsker å se endring.
5 element
En Helhetsterapeut NNH, har mange behandlingsmetoder å tilby for at behandlingen skal kunne tilpasses hver enkelt  klient etter ønsker og behov. I tillegg til samtalen er behandlingsmetodene flere; kinesiologi, øreakupunktur, fotsoneterapi, aromaterapi, massasje, meridiandrenasje, Dr. Bach’s blomstermedisin og otopati.
Alle benyttes ikke samtidig, men mange ganger er det nyttig å ha bruke flere verktøy, for å kunne gi en best mulig behandling.
Les mer om de forskjellige metodene ved å klikke linkene til høyre, om du er nysgjerrig på disse.
 
En helhetsterapeut går igjennom en del undersøkelser og stiller mange spørsmål ved første konsultasjon. Deretter utarbeides et individuelt behandlingsopplegg basert på en analyse av  informasjonen.  Man utarbeider et kart over hvilke ubalanser og blokkeringer som finnes i kroppen og behandler deretter disse.
 
Vi søker å finne årsaken til problemene og ikke bare behandle symptomene. Ved symptomer som negativt emosjonelt stress, fobier, destruktive handlinger og lignende, blir en viktig del av behandlingen å finne ut av hvordan klientene også kan hjelpe seg selv. Ved å evaluere sin egen situasjon, se på hvordan ståa er nå og se på hva som ikke fungerer og må endres eller i hvilken retning man ønsker.
 
I tillegg til de naturmedisinske behandlingsformene, har en helhetsterapeut basis i ernæring, vestlig medisinsk grunnstudium, samt noe psykologi.
 
Helhetsterapeut NNH – registrert i Brønnøysunds register over utøvere av alternativ medisin og medlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisjasjon: NNH
 
person-835454_1280