≡ Meny

En følelse reflekterer en tanke

Å føle – jeg føler at…
 
En følelse er kun en refleksjon av hva du tenker.
Om du endrer dine tanker vil du også endre dine følelser. Det er helt i din kontroll å endre hva du føler til enhver tid.
 
Når du hører deg selv si «jeg føler at ….. » legg merke til hvilken bakenforliggende tanke som følger med denne følelsen. Hva tenker du som gjør at du føler som du gjør?
 
Og dersom du endrer på det du tenker på – legg merke til hvordan følelsen i kroppen også endrer seg.
 
«Nei, det er ikke så lett da» sier du kanskje – «for jeg har det sånn fordi den og den er sånn og sånn» eller «min situasjon er slik p.g.a. slik og ikke noe jeg får gjort noe med»
 
På tvers av…
Men følelsene går på tvers av hvilken situasjon folk er i og på tvers av hva folk har av ressurser. Følelser går på tvers av relasjoner, på tvers av rik og fattig, på tvers av hva du gjør og hva du har. Alle mennesker har vi akkurat det samme registeret av følelser tilgjengelig.
 
Jeg har sett gatebarn i Rio de Janeiro stråle av glede. Jeg har sett folk sitte i bilen sin i kø, som plystrer og smiler og ler av hva som skjer. Jeg har også sett folk i kø bli forbanna og frustrert. Og ingenting er mer riktig eller galt enn det andre. Samtidig er det forskjellige følelser som blir skapt i forskjellige mennesker selv om de er i den samme situasjonen. Folk tenker forskjellig om akkurat det samme – og dermed opplever de også helt forskjellige følelser i kroppen, selv om de fysiske omstendighetene i øyeblikket er de samme.
 
Bli bevisst dine tanker
Følelsene kan komme spontant eller ikke, og er alltid en reaksjon på en tanke. Derfor trenger ikke glede bare å komme spontant. Det kan også komme av at man bevisst tenker gode tanker. Tenker på noe som man vet kjennes godt og som gir en god følelse. Det kan læres å tenke mer på gode tanker og i mange tilfeller må det øves på. På denne måten trener du deg opp til å føle mer glede.
 
Jeg opplever å møte mennesker som blir svar skyldig når jeg spør dem: «hva er det som gir deg glede i livet?» «hva er det du syns er gøy?» Det er litt trist å tenke på, samtidig er jeg glad for at jeg kan hjelpe noen med å finne tilbake til gleden.
 
Men ALLE følelser er viktige
Det handler ikke om at man bare skal føle glede og undertrykke andre følelser. Absolutt ikke. Det er viktig å la alle følelser få komme frem og ikke undertrykke noen av dem. Både de negative og de positive følelsene er viktige. La de komme opp og kjenn på dem – for de forteller deg noe. Det er ikke sunt å fortrenge f.eks. sorg over tid. Da kan følelsen bli sittende i kroppen og få utløp på annen og kanskje ikke like gunstig måte. La følelsene få komme opp til overflaten og forløses. Gråt er kroppens egen forsvarsmekanisme for å forløse sorg.
Noen undertrykker også sin glede og entusiasme – tør ikke vise den, men holder den inni seg. La følelsene få rom og slippe ut. Bli samtidig oppmerksom på hvilke tanker som ligger bak følelsene. Bli bevisst på at følelsene er en refleksjon av hva du tenker.
 
Alltid en tanke bak!
Det ligger ALLTID en tanke bak en følelse. Og du kan VELGE å endre din tanke og på denne måten påvirke hvordan du føler deg og har det. Det er helt i din makt og det er ditt valg.
Selv de som er i den dypeste sorg kan finne tanker som gir glede. Det kan være godt og helbredende i en sorgprosess, å også få lov til å føle på glede – om så bare for et lite øyeblikk av gangen.
 
Tenk på noe som du syns er morsomt eller noe som gjør deg glad – og kjenn etter hvilken følelse dette får frem i kroppen din.
Om du syns det er vanskelig – må du øve. Jo mer du øver, jo letter blir det. Jeg oppfordrer deg til å gjøre dette hver dag i en uke fra nå: Tenk på tre gode tanker som du vet gir deg den gode følelsen! Du må kjenne det fysisk i kroppen.
 
For, som jeg pleier å si til kunder og venner – alle folk jeg møter på: «Det er viktig å ta det å ha det gøy på alvor». Det kan også leses som «Det er viktig å finne glimt av glede og positivitet, selv i de tyngste stundene i livet».

Liker du teksten setter jeg pris på en kommentar :)

kommentarer