Det er urettferdig!

Urettferdighet og likeverd

Har du noen gang tenkt på hva som er drivkraften bak, når du sier at noe er urettferdig?
Urettferdig i forhold til hva?
Når man snakker om urettferdighet tar man alltid en eller annens part. Ofte sin egen. Og det som er urettferdig er vel kanskje da i forhold til hvordan man har det selv? Man kan også hevde det på vegne av noen. For eksempel en venn eller et familiemedlem man føler er blitt urettferdig behandlet.

«Fy søren – det der er urettferdig! Han fikk tre og jeg fikk bare to!»
«Ja, men du fikk jo en i stad?»
«Ja, men han fikk en i går! Det er urettferdig at han skal ha mer enn meg nå!» «Er han mer verdt enn meg?»

Legg bare merke til neste gang du selv eller noen rundt deg sier at noe er urettferdig. Spør deg selv hva som er motivasjonen bak. Vi er skapt slik at vi ser denne verden igjennom våre egne øyne med all vår bakgrunn og erfaring drassende med oss.
Jeg tror ingen av oss klarer å se verden utifra andres ståsted. Greit nok kan vi sette oss inn i en annens situasjon, føle empati eller sympati. Men å virkelig tre på seg og stå i den andres sko er ikke mulig. Da ville vi være noe annet enn mennesker iallefall.
Derfor vil det å se noe som rettferdig eller urettferdig alltid springe ut i fra ens eget tankesett og nedgravde tankemønstre. Hva vi har blitt oppdratt til som barn. Hva vi har erfart igjennom livet. Hvilke påvirkninger vi har vært utsatt for, spiller en viktig rolle.
 
Dersom vi snur litt på det og begynner å se på andre mennesker som likeverdige istedenfor å sammenligne hva som er rettferdig eller ikke, inntar vi en helt annen innstilling til saken. Da blir vi objektive. Om man kan se at unger er like mye verdt som voksne. Kvinner like mye verdt som menn. Eldre er like mye verdt som yngre. Folk på den andre siden av kloden er like mye verdt som oss på denne. Du selv er like mye verdt som andre. Og andre er like mye verdt som deg. Da kan vi se tingenes tilstand med litt andre øyne – kanskje!
Det å se ting ut i fra et likeverdighetsperspektiv gjør også noe med ens egen selvverdi. Jeg er like mye verdt som andre. Min stemme er også verdt å høre!
 
Jeg tror at dersom vi noengang skal klare å skape fred i heimen, på jobben, i nabolaget og i verden – så er vi nødt til å se på alle som likeverdige – okke som! Hva tenker du?

Skriv gjerne en kommentar :)

kommentarer