Dr. Bach’s blomstermedisin

Dr. Edward Bach, født 24.september 1886 var lege i England. Han la merke til at pasienter som lignet
hverandre når det gjaldt personlighet og temperament, ofte reagerte likt på samme medisin.

Han inndelte folk i tolv arketyper, med hver sine negative sinnstilstander som han spesifiserte innenfor ensomhet eller angst. Deretter gikk han ut i naturen rundt sitt hjemsted i London og søkte etter planter som kunne snu disse tilstandene til det positive.

Han fant i løpet av kort tid de tolv første som han kalte de tolv helbredere. Han testet ut remediene sine på pasienter ut i fra personlighetstype og oppdaget til sin glede at de hadde god effekt.

Etter hvert fant han og utviklet ytterligere 26 remedier.

Dr. Bach gjør det klart at kroppens sykdommer ikke bare har fysiske årsaker, men at forstyrrelser i psyken ødelegger for menneskets lykke og dermed kan gi ubalanser i organer og vev og deretter sykdom. Psykiske tilstander som bekymringer, angst eller depresjoner fører ikke bare til disharmoni, men blir også formidlet videre til kroppen gjennom nervene og påvirker dermed vitaliteten og styrken i alle organer og alt vev i kroppen. Gjenfinner man den psykiske harmonien og finner positive tanker, vil dette ta kontroll over kroppen og gjøre oss friske.

De 38 forskjellige remediene virker på forskjellige følelsesmessige og psykologiske tilstander. Dr. Bach mente det var våre negative emosjonelle reaksjoner som var årsaken til både våre fysiske og psykiske sykdommer. Og også at opprettholdelse av disse negative tilstander kan nære sykdommene til å sette seg dypere.

Her er et lite utdrag av remediene og hva de virker på:

  • Aspen: Angst med ukjent årsak, vet ikke hvorfor.
  • Beech: For å slippe kontroll og la andre ta ansvar for sine liv.
  • Centaury: Viljesvak, lett påvirkelig, sier ikke nei.
  • Cerato: Dårlig selvtillit, følger andres råd, stoler ikke på seg selv.
  • Holly: Misunnelse, sjalusi, hat, mistenksomhet. Blir lett såret.
  • Impatiens: Utålmodig, irritabilitet, indre spenninger, nervøs.
  • Vervain: Overanstrengelse, stress, indre spenning.

I tillegg til de 38 remediene finnes et nødhjelpsremedie som kalles Rescue Remedy . Denne er en blanding av 5 forskjellige remedier: Star of Betlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum og Clematis. Denne er spesielt utviklet til akutte tilfeller/situasjoner, ved sterkt psykisk press, sterkt psykisk stress og sterke følelsesmessige tilstander så som sjokk, traumer, dødsfall osv.

Rescue Remedy kan også brukes mot eksamensskrekk, tannlegeskrekk, før jobbintervjuer osv. Generelt det man føler en uro eller frykt for.

Også dyr og planter kan ha god hjelp av de forskjellige remediene.